Website Worth - Web Stats and SEO Tools

PKPU - Lembaga Kemanusiaan Nasional

- pkpu.or.id

PKPU adalah lembaga kemanusiaan nasional yang bergerak dan membantu meringankan penderitaan umat secara cepat dengan partisipasi masyarakat dan juga menjadi mediator antara...

  78,597   $ 105,840.00

ACT - Care for Humanity!

- act.or.id

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT care for humanity) adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada penanganan bencana alam dan kemanusiaan terpadu, meliputi keadaan darurat...

  527,689   $ 1,440.00

Selamatkan al-Aqsa, Bebaskan Palestin - Muka Depan

- amanpalestin.net

Aman Palestin adalah ngo serta pertubuhan bukan kerajaan, yang juga merupakan syarikat berhad menurut jaminan yang tidak berteraskan keuntungan (non-profit organization) yang...

  5,661,555   $ 301.75

Peduli Muslim | Berkhidmat Melayani Umat

- pedulimuslim.com

Peduli Muslim berkomitmen untuk membantu sesama muslim dari kalangan kurang mampu, dhuafa, fakir, miskin, janda, dan wanita terlantar.

  1,351,271   $ 480.00

Yatim Mandiri

- yatimmandiri.org

Yayasan Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWA ( zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana...

  2,840,000   $ 603.50