Website Worth - Web Stats and SEO Tools

Slovenská technická univerzita v Bratislave

- stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - oficiálna stránka univerzity

  89,394   $ 95,325.12

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- ukf.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  277,258   $ 18,360.00

Univerzita Komenského

- uniba.sk

Univerzita Komenského, Bratislava

  73,181   $ 113,760.00

Úvod - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

- svkbb.eu

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ako univerzálna vedecká knižnica so špecializovaným organizačným...

  2,100,462   $ 817.34

SPOGG LINKS - Your Source for Social News and Networking

- spogglinks.com

Pligg is an open source content management system that lets you easily <a href='http://pligg.com'>create your own user-powered website</a>.

  500,350   $ 4,567.86

CVTI SR > Hlavná stránka

- cvtisr.sk

  536,771   $ 4,258.98

Metodicko-pedagogickĂŠ centrum

- mpc-edu.sk

Vzdelávacia činnosť

  352,536   $ 12,967.68

Prezident Slovenskej republiky

- prezident.sk

Prezident Slovenskej republiky

  482,506   $ 6,864.75

NÚCEM :: O nás

- nucem.sk

Základným účelom činnosti NÚCEM je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti...

  840,857   $ 2,717.55

ŠIOV - Titulka

- siov.sk

  943,690   $ 2,423.52

Ekonomická univerzita v Bratislave

- euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave je najväčšia univerzita v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia...

  259,597   $ 17,614.08

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

- sme.sk

Rýchle a dôveryhodné správy zo Slovenska, sveta i Vášho regiónu. Prihlásenie do Post.sk.

  1,827   $ 4,777,859.52

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

- ucm.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  190,105   $ 34,199.55


Portál VŠ

- portalvs.sk

Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa...

  929,444   $ 720.00

Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry |

- kosice2013.sk

  1,383,900   $ 480.00

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

- post.sk

Rýchle a dôveryhodné správy zo Slovenska, sveta i Vášho regiónu. Prihlásenie do Post.sk.

  3,675,473   $ 240.00

Oficiálna stránka TnUAD: Aktuality

- tnuni.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Aktuality

  3,186,385   $ 240.00

Ústav informácií a prognóz školstva

- uips.sk

Ústav informácií a prognóz školstva - portál so všetkými informáciami, ktoré potrebujete...

  419,616   $ 5,400.00

Prešovská univerzita v Prešove

- unipo.sk

Prešovská univerzita v Prešove

  291,121   $ 17,280.00